Usluge

REVIZIJA

Naša veoma iskusna i uigrana ekipa revizora će biti u mogućnosti da Vam ponudi revizorske usluge usklađene sa najvišim svetskim revizorskim standardima i sa brendom koji naša firma predstavlja.

 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i računovodstvu RS
 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa IFRS
 • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
 • Revizija utroška sredstava dobijenih iz donacija
 • Revizija konsolidacionih paketa
 • Revizija uz pomoć specijalizovanog softvera Caseware Working Papers 2014

KONSALTING

Ekipa konsultanata i brojnih spoljnih saradnika biće uvek u mogućnosti da sasluša sve vaše probleme i da sa Vama pronađe najbolje rešenje za Vaše poslovanje. Naše geslo je „Vaš uspeh je i naš uspeh”.

 • Izrada Due diligence studija
 • Procene vrednosti kapitala
 • Izrada biznis planova
 • Studije izvodljivosti
 • Finansijske projekcije
 • Poslovi veštačenja za ekonomsko – finansijsku oblast, uža specijalnost: računovodstvo i poslovne finansije

PORESKI KONSALTING

Odlično poznavanje poreskih propisa i poreskog sistema od strane naših eksperata, kao i bogato iskustvo u ovoj oblasti. Pan Revizija Plus je garant da Vam u svakom trenutku možemo pružiti kvalitetan poreski savet.

 • Poreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Izrada elaborata o transfernim cenama
 • Savetovanje stranih investitora

REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA

Revizija informacionih tehnologija je procena informacionog sistema. Revizorska procena sistema uključuje:

 • Procenu internih kontrola unutar ambijenta informacionih tehnologija da bi osigurala validnost, pouzdanost i sigurnost informacija
 • Procena efikasnosti i delotvornosti ambijenta informacionih tehnologija u tekućim ekonomskim uslovima