Menadžment

MatinTibor

Tibor Matin

Ovlašćeni revizor

Tibor Matin ima više od 30 godina iskustva u reviziji i finansijskom savetovanju i poseduje licencu ovlašćenog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora. Iskustvo je stekao kroz obavljanje više stotina revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Bio je odgovoran za izvršenje revizije kod mnogih vodećih državnih preduzeća i drugih pravnih subjekata iz raznih oblasti.

U periodu od 1981. godine do 1994. godine radio je u reviziji Službe društvenog knjigovodstva prethodne Jugoslavije, a od jula 1994. godine do avgusta 2000. godine bio je zaposlen u Revizija i računovodstvo D.D., Beograd. Od septembra 2000. godine do avgusta 2014. godine bio je osnivač i direktor “PAN REVIZIJA” DOO, Novi Sad. U periodu od 2014. do 2016. godine bio je partner u revizorskoj firmi PKF DOO, Beograd.


Stanisavljev Dragana

Dragana Stanisavljev

Ovlašćeni revizor

Dragana Stanisavljev radi na poslovima revizije od 2003. godine. Dugogodišnje radno iskustvo stekla je radeći na poslovima finansijskog direktora i rukovodioca računovodstva u privrednim društvima. Poseduje zvanje ovlašćenog revizora, kao i zvanje stalnog sudskog veštaka ekonomsko – finansijske oblasti. Zvanje ovlašćenog revizora stekla je polaganjem stručnih ispita kod Komore ovlašćenih revizora. Za obavljanje poslova revizije poseduje licencu ovlašćenog revizora izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora.
Tokom svog rada u “Pan Revizija” DOO, Novi Sad, do avgusta 2014. godine bila je odgovorna za izvršenje revizije kod mnogih državnih preduzeća i drugih pravnih subjekata iz raznih oblasti. U periodu od 2014. do 2016. godine bila je zaposlena u revizorskoj firmi PKF DOO, Beograd kao senior menadžer.