O nama

Revizorsko-konsultantsko društvo PAN REVIZIJA PLUS DOO, Novi Sad osnovano je dana 27. maja 2016. godine od strane dva licencirana ovlašćena revizora, osnivača i dugogodišnjih radnika firme PAN REVIZIJA DOO, Novi Sad i registrovano je kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 43021/2016. PAN REVIZIJA PLUS DOO, Novi Sad je dobilo Rešenje o dozvoli za obavljanje poslova revizije od strane Ministarstva finansija Republike Srbije dana 07. jula 2016. godine pod brojem 401-00-2190/2016-16.

PAN REVIZIJA PLUS DOO Novi Sad je sledbenik društva PAN REVIZIJA DOO, Novi Sad, koje je osnovano 2000. godine i koje ima najdužu tradiciju u Vojvodini u poslovima revizije finansijskih izveštaja. Nakon dugogodišnje saradnje, 2014. godine izvršena je integracija između PAN REVIZIJE DOO i PKF DOO, Beograd. 2016. godine doneta je odluka o nastavku samostalnog poslovanja kao PAN REVIZIJA PLUS DOO, Novi Sad.

PAN REVIZIJA PLUS DOO za reviziju i konsalting, Novi Sad se bavi revizijom finansijskih izveštaja i konsultantskim uslugama i to:

  • revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji RS, kao i u skladu sa IFRS
  • revizija utroška sredstava dobijenih iz donacija
  • savetodavne usluge prilikom izrade finansijskih izveštaja i poresko savetovanje
  • procena vrednosti kapitala
  • izrada Due diligence studija i biznis planova
  • poslovi veštačenja za ekonomsko-finansijsku oblast.